Windpark Fryslân: nog steeds overleg over aansluiting tot energienet

UTRECHT – TenneT heeft een zienswijze ingediend voor de locatie waar het geplande Windpark Fryslân moet worden aangesloten op het energienet.

Windpark Fryslan, Friesland,
Een illustratie van het windpark ©: Windpark Frysân

“Op dit moment zijn er nog geen definitieve keuzes gemaakt”, laat ontwikkelaar Ventolines weten aan de Windenergie Courant.

Er is momenteel nog overleg gaande met TenneT en overheden. Omdat het overleg nog niet is afgerond, wil de ontwikkelaar nog geen uitspraken doen over de mogelijke uitkomsten.

In de Leeuwarder Courant viel deze week te lezen dat TenneT wil dat Windpark Fryslân een hoogspanningskabel naar Oudehaske legt in plaats van het 110-kilovoltstation Herbaijum.

Oudehaske ligt op 59 kilometer afstand, twee keer zo ver dan een kabel naar Herbaijum. In dat geval zouden de aansluitingskosten ook hoger uitvallen.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!