Windpark Venlo krijgt Provinciaal Inpassingsplan

De Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg hebben besloten om een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) te gaan maken voor de ontwikkeling van een windpark in Venlo.

Dat windpark past niet binnen de diverse bestemmingsplannen binnen de gemeenten Venlo en Horst aan de Maas en er is voor de realisatie een omgevingsvergunning nodig. De procedures hiervoor liepen spaak, waardoor de ontwikkeling van de windturbines tot stilstand leek te komen. Dat wil het provinciebestuur niet laten gebeuren. Limburg wil aan de afgesproken taakstelling die provincies met het Rijk hebben gemaakt, kunnen voldoen. Limburg heeft van het Rijk een taakstelling gekregen van in totaal 95,5 megawatt aan windenergie, die in 2020 gerealiseerd moet zijn.

Het is aan de volksvertegenwoordigers van Provinciale Staten om in het najaar een besluit te nemen over het dan opgestelde inpassingsplan. De plannen voor Windpark Greenport Venlo bestaan uit 9 grote windturbines die samen ruim 30 megawatt aan windenergie produceren. Het is veruit het grootste windenergieproject in Limburg.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!