Windpark Zeewolde organiseert inloopbijeenkomsten

Betrokken overheden en initiatiefnemers van Windpark Zeewolde organiseren deze maand 2 inloopbijeenkomsten om bewoners en geïnteresseerden te informeren over het milieueffectrapport, de ontwerpvergunningen en het ontwerp-inpassingsplan.

Ook de burgerwindcoöperatie van Windpark Zeewolde, De Nieuwe Molenaars, is aanwezig voor bewoners buiten het ontwikkelgebied die willen participeren in het windpark.

Tijdens de avond zijn de initiatiefnemers, betrokken overheden en experts op het gebied van geluid en slagschaduw aanwezig voor het beantwoorden van vragen. Ook kunnen bewoners de nieuwe situatie in een 3D-model bekijken. In oktober 2016 organiseerden de initiatiefnemers en betrokken overheden ook 2 bijeenkomsten; die gingen over de eerdere versies van de stukken, die nu verder ontwikkeld zijn en bovendien ter inzage liggen. Dat betekent dat iedereen een officiële reactie (zienswijze) kan geven op de stukken. Die reacties worden vervolgens gebundeld en meegenomen bij het opstellen van de definitieve stukken. Alle documenten zijn tijdens de avond, maar ook sinds 10 maart online te bekijken via www.windparkzeewolde.nl en www.bureau-energieprojecten.nl onder ‘Windpark Zeewolde’.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!