Zuid-Hollandse gemeente krijgt ruim 1.000 reacties op bouw 5 turbines

AMSTERDAM – De Zuid-Hollandse gemeenten Binnenmaas heeft 1.083 reacties gekregen op de plannen voor 5 windmolens langs de Oude Maas

C: Iberdrola
C: Iberdrola

Het merendeel van de reacties zijn afkomstig uit Barendrecht. Omwonenden in de gemeenten Binnenmaas hebben nauwelijks gereageerd. Dit blijkt uit antwoorden van het gemeentebestuur op vragen van de lokale fractie van de ChristenUnie.

De ChristenUnie wilde weten van de gemeente of de windmolens gevaar gaan opleveren voor de scheepvaart. Over de Oude Maas wordt gevaren met behulp van radarposten. De windmolens zouden de radar verstoren.

Het gemeentebestuur geeft aan dat een advies van Rijkswaterstaat is ontvangen en dat een aantal aanvullingen worden meegenomen in het MER-onderzoek.

De Commissie MER moet nog een advies geven over de plannen. Dit wordt verwacht in juli en pas daarna zal een besluit worden genomen over de windmolens.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!