Ampyx Power en NLR bundelen krachten voor alternatieve windenergie

Ampyx Power en NLR hebben onlangs van de Topsector Energie-TKI Wind op Zee subsidie ontvangen voor het optimaliseren van het ontwerp van een vliegtuig dat ingezet wordt om op grote hoogte windenergie op te wekken.

Met deze subsidie wordt een nieuwe stap gezet om een Airborne Wind Energy Systeem (AWES) op te schalen naar een grootschalig megawattsysteem. Zo’n systeem kan met z’n relatief kleine omvang gebieden ontsluiten die nu vanwege te hoge kosten of mindere windcondities niet in aanmerking komen voor windenergie, zoals gebieden ver landinwaarts of op diepe zee. Met 1 zo’n megawattsysteem kunnen in de toekomst 2.000 huishoudens worden voorzien van groene stroom.

Het AWES van windenergietechnologie-ontwikkelaar Ampyx Power is een compact systeem dat gebruikmaakt van de harde wind boven de 200 meter. Een essentieel onderdeel van dit systeem is een vliegtuig dat met een kabel aan een lier verbonden is die zich op een platform bevindt. Door het vliegtuig autonoom te laten opstijgen en hoog in de lucht patronen te laten vliegen wordt de kabel steeds uitgerold, waardoor de lier gaat draaien en als een dynamo stroom produceert.

Het onderzoek van NLR en Ampyx Power richt zich op de ontwikkeling van het vliegtuig voor AP4, de commerciële opvolger van het prototype AP3 dat momenteel wordt gebouwd door Ampyx Power. AP4 wordt ontwikkeld voor de vervangingsmarkt van de eerstegeneratie-offshorewindturbines in Europa, als deze aan het einde van hun levensduur zijn. De bestaande funderingen kunnen hergebruikt worden om platforms op te plaatsen. Daarvandaan kunnen vliegtuigen met een katapult worden gelanceerd en met behulp van de kabel ook weer landen voor bijvoorbeeld onderhoud of reparatie. Het nieuwe systeem zal effectiever en stiller zijn dan de huidige windturbines en daarnaast goedkoper zijn en minder onderhoud vergen. Omdat het tevens een klein en handzaam systeem is zal het op veel plekken in de wereld ingezet kunnen worden. Dat kan zowel offshore, op bijvoorbeeld drijvende platforms, als onshore. (foto: Ampyx)

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!