Two Towers gaat op innovatiekavel windpark Borssele voor oesterbanken en kostendaling

Two Towers gaat innovaties testen op het innovatiekavel Borssele V in de Noordzee, onder andere voor stimulering van de vorming van oesterbanken en voor kostendaling van windmolens. Two Towers is een consortium van Van Oord Renewable Finance, Investri Offshore en Green Giraffe Holding.

In januari werd al bekend dat meerdere bedrijven zich hadden gemeld bij de Rijksoverheid naar aanleiding van een tender om innovatieve technologieën voor windenergie te testen en te exploiteren op een speciaal daarvoor ingericht innovatiekavel op de Noordzee bij Borssele.

Windmolens die vorming van oesterbanken stimuleren en het ecosysteem van de Noordzee verbeteren. Een innovatief montagesysteem tussen de mast en de fundering, zodat windmolens langer meegaan en minder onderhoud nodig hebben. Een verbeterde coating, die windmolens beter beschermt en kostenefficiënter maakt. Dat zijn de activiteiten die Two Towers voor ogen heeft.

Het consortium is de winnaar van de tender voor het innovatiekavel. Het is de verwachting dat het windpark vanaf 2021 voldoende duurzame stroom levert voor ruim 25.000 huishoudens.

Het innovatiekavel, een proefgebied tussen de al gegunde kavels Borssele I en III, biedt de mogelijkheid om nieuwe, al ver ontwikkelde technieken in de praktijk te testen en te demonstreren aan windparkbouwers wereldwijd. Zo wordt een bijdrage geleverd aan de kostprijsreductie van windenergie op zee, de kennisopbouw en concurrentiepositie van Nederland.

Voor het testen van de innovaties krijgt Two Towers een innovatiesubsidie van maximaal 15 miljoen euro. Daarnaast krijgt het voor de geleverde stroom een maximale subsidie van 35 miljoen euro.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!