Vrachttransport op waterstof eind 2018 mogelijk door inzet windenergie

Een brede samenwerking tussen verschillende sectoren maakt het mogelijk dat vrachtwagens in Noord-Holland vanaf 2018 gaan rijden op waterstof dankzij de inzet van windenergie.

Dit initiatief is voortgekomen uit onderzoek naar de haalbaarheid om waterstof te produceren uit offshorewindenergie onder leiding van initiatiefnemers HYGRO en Composite Agency.

Samen met ketendeelnemers ECN, Energy Expo en Energy Valley presenteerden zij tijdens het congres Hydrogen from Wind to Wheel in Alkmaar de uitkomsten van het onderzoek. Het congres werd afgesloten met de aankondiging van het project “DUWAAL”. In dit project worden waterstofproductie, -distributie en het geschikt maken van voertuigen voor waterstof gelijktijdig gerealiseerd. Bij het congres, een initiatief van Ontwikkelingsbedrijf NHN en Energy Valley, waren zo’n 80 specialisten en belangstellenden aanwezig.

Het idee is om met elektriciteit van offshorewindmolens, direct in de windturbine, via elektrolyse water om te zetten in waterstof. Vervolgens wordt de duurzaam geproduceerde waterstof via een hogedrukcomposietleiding aan land gebracht en ingezet als groene transportbrandstof.

In het haalbaarheidsonderzoek zijn voor alle delen van de keten de mogelijke kosten en potentiële integratievoordelen geanalyseerd. Daaruit is enerzijds een kostprijs voor de waterstof bepaald en anderzijds berekend wat deze brandstof per voertuig mag kosten. De belangrijkste conclusie is dat rijden op waterstof uit windenergie op termijn zelfs goedkoper wordt dan op fossiele brandstof.

Uit de studie blijkt dat waterstof tegen een vergelijkbare prijs per eenheid energie aan land kan worden gebracht als elektriciteit. Mits juist aangelegd ontstaat automatisch een opslagbuffer, een van de grote vraagstukken bij offshorewind.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!