Zuid-Holland verwelkomt Miniwindturbine op geluidsscherm aan de N470

Op het geluidsscherm van de N470 in de provincie Zuid-Holland is onlangs een miniwindturbine, de ‘windleaf’, geïnstalleerd. De N470 en de geluidsmuur zijn onderdeel van het project ‘N470 Geeft Energie’.

De werkzaamheden aan de N470 starten eind 2018. Onderdeel van het groot onderhoud aan de N470 is het vervangen van de huidige geluidsmuur tussen de oprit A13 en de wijk Emerald. De provincie wil onderzoeken of de nieuwe muur niet alleen geluid kan reduceren, maar ook energie op kan wekken.

De ‘Energy Wall’ moet bestaan uit verwisselbare panelen met een functie, zoals het filteren van fijnstof of het opwekken van energie uit wind en zonlicht.

Een jaar lang wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om windenergie op te wekken met geïntegreerde windmolens in de geluidsmuur. Eerder werden meetpalen aan de huidige geluidsmuur gemonteerd. Daarmee werd onderzocht uit welke richting de wind hoofdzakelijk komt en wat de kracht van de wind is. Met deze informatie kon onlangs de miniwindturbine geïnstalleerd worden. Daarmee wordt getest hoeveel energie er wordt opgewekt onder verschillende omstandigheden en hoeveel geluid de windturbine produceert.

Op basis van alle gegevens kan bepaald worden hoe effectief het is een kleine windturbine in een geluidsscherm te integreren. Gekeken wordt naar technische, economische en sociale aspecten. De windleaf zal tussen de maximaal 3 maanden getest worden.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!