Amsterdams NDSM Energie en Eneco bundelen krachten voor windenergie

De Amsterdamse bedrijvencoöperatie NDSM Energie en energiebedrijf Eneco starten een samenwerkingsverband om samen met bedrijven en burgers de lokale energietransitie te versnellen waarbij de nadruk op windenergie, maar ook zonne-energie ligt.

Coöperatie NDSM Energie is een duurzaam ondernemerscollectief van ruim 60 bedrijven op en rond het bedrijventerrein de NDSM-Werf in Amsterdam-Noord. NDSM Energie en Eneco zijn ervan overtuigd dat lokale initiatieven een sleutelrol spelen naar een volledige duurzame energievoorziening in Nederland. Binnen de samenwerking ligt de nadruk op de ontwikkeling van projecten dus op het gebied van zon en wind, levering van Nederlandse duurzame energie en de uitrol van innovatieve producten en diensten.

NDSM Energie en Eneco richten samen een projectbureau op om lokale energieoplossingen te realiseren met lokale bedrijven. Kennis over duurzaamheid en innovatie wordt uitgewisseld. Dit gaat ertoe leiden dat op korte termijn de eerste bedrijven op de NDSM-Werf worden voorzien van zonnepanelen, energie bespaard gaat worden door onder meer inzet van elektrisch vervoer en het zogeheten peakshaving – het inzetten van batterijen om piekbelasting in stroomverbruik op te vangen. Ook wordt onderzoek gedaan naar de mate waarin innovaties zoals opslag en onderlinge uitwisseling van energie bijdragen aan de versnelling van de lokale energietransitie (foto: Eneco).

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!