Analyse 2e ronde SDE+-regeling 2016: 299,2 megawattpiek wind op land beschikt

In de najaarsronde voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energie 2016 (SDE+) is een volume van 299,2 megawattpiek aan ‘wind op land’-projecten beschikt. Het gaat om 79 windenergieprojecten.

Daarmee is fors meer wind op land beschikt dan in de eerste tender van 2016 toen 14 projecten gezamenlijk 27,1 megawattpiek aan beschikkingen wisten te bemachtigen. In de 2e ronde SDE+ van het kalenderjaar 2016 hebben in totaal 2.197 duurzame energieprojecten een subsidiebeschikking ontvangen.

In totaal is er met de SDE+-rondes, inclusief wind op zee vanaf 2008 tot en met de najaarsronde 2016 in totaal voor 25.314 projecten subsidie toegekend. Ongeveer 28 procent van deze projecten, is inmiddels gerealiseerd. 55 procent van de projecten is in de ontwikkelings- of bouwfase. Bij 17 procent van de projecten waarvoor een subsidiebeschikking is afgegeven is geconcludeerd dat realisatie niet mogelijk bleek.

De verdeling naar projectgrootte voor ‘wind op land’-projecten uit de 2e SDE+-ronde van 2016 is als volgt:

0 – 0,5 megawattpiek: 13 projecten (0,2 megawattpiek)
0,5 – 1 megawattpiek: 5 projecten (4,45 megawattpiek)
1 – 2,5 megawattpiek: 7 projecten (16,1 megawattpiek)
2,5 – 5 megawattpiek: 47 projecten (198,3 megawattpiek)
5-10 megawattpiek: 4 projecten (32,5 megawattpiek)
10-25 megawattpiek: 3 projecten (47,7 megawattpiek)

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!