Belgisch CREG: subsidie windmolens kan gehalveerd

Uit een rapport van de federale Belgische energieregulator CREG blijkt dat de subsidiëring voor windmolens op zee kan worden gehalveerd. De subsidiëring kan dalen van 124 -129 euro per megawattuur naar 62 – 64 euro per megawattuur.

De Commission for Electricity and Gas Regulation (CREG) is adviseur van de Belgische overheid. Ze is tevens toezichthouder op de gas- en elektriciteitsmarkt en de liberalisering daarvan in België.

De CREG trekt zijn conclusies na een analyse en vergelijking van de subsidie die windparken in Nederland en België krijgen, en een omzetting van het Nederlandse naar het Belgische model.

In Nederland werden nieuwe concessies voor windmolenparken gegund voor 54,50 euro steun per megawattuur stroom, terwijl in België vorig jaar 2 windparken (Norther en Rentel) 124 en 129 euro subsidie kregen.

De CREG zette dit Nederlandse model om naar België en berekende dat de subsidie voor nieuwe parken naar 62 – 64 euro kan, afhankelijk van de prijs van elektriciteit: een halvering dus.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!