Lagerwey bouwt de eerste L136 4.5 megawattpiek turbines voor Growind

Lagerwey heeft een order ontvangen voor de bouw van 2 L136–4.5 megawattpiek windturbines in de Eemshaven in opdracht van Growind. De L136 is het grootste onshore IECII-platform in de markt.

De nieuwste Lagerwey-turbine heeft het grootste bereik op land. Deze turbine kan een gemiddelde windsnelheid tot 8,5 meter per seconde aan. Hierdoor dalen de kosten per opgewekte kilowattpiek.

De Lagerwey-turbines vervangen 2 oude turbines in de Eemshaven die al zijn gedemonteerd. Op dezelfde locaties worden vanaf januari de nieuwe fundaties voor de L136 aangebracht. Vanaf maart wordt de eerste nieuwe turbine geconstrueerd. Deze zal eind april gereed zijn en energie opwekken voor ruim 5.000 huishoudens.

De tweede turbine wordt eind 2017 gebouwd met behulp van de Lagerwey Climbing Crane. De turbines hebben een ashoogte van 132 meter en een rotordiameter van 136 meter waardoor de tiphoogte de 200 meter aantikt; de hoogste windturbine op land in Nederland.

De L136 van Lagerwey is uitermate geschikt voor de Eemshaven want de turbine is ontworpen voor locaties met hoge turbulentie en grote verschillen in de verticale windlagen (het verschil in windsnelheid op het hoogste en laagste tippunt). Dit verschijnsel speelt met name op locaties in het binnenland, in gebieden met bebossing of veel bebouwing, zoals de Eemshaven.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!