Provinciale Staten Noord-Holland geven groen licht voor windpark Zwaagdijk-Oost

Provinciale Staten van Noord-Holland hebben deze maand ingestemd met de aanleg van PIP Windpark Westfrisia bij Zwaagdijk-Oost. De aanvraag voor het Windpark Westfrisia is al in 2010 ingediend. De gemeente Medemblik verwierp de aanvraag. Daarna dienden de aanvragers de aanvraag bij de provincie in. De provincie heeft op grond van de Elektriciteitswet de aanvraag in behandeling genomen en een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) opgesteld. Provinciale Staten heeft nu dus ingestemd met het plan. Het plan levert een bijdrage om in 2020 de met het Rijk en provincies afgesproken taakstelling voor schone energie in Noord-Holland te kunnen halen.

Feiten en cijfers
Ontwikkelaar: Windpark Westfrisia, Westfriese Windmolen Coöperatie
Gemeente: Medemblik
Locatie: Parallel aan en ten noorden van de N302/Westfrisiaweg/uitbreiding N23
Aantal windturbines: 5
Megawattpiek (totaal): 10 – 13 megawattpiek

(foto: Pixabay)

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!