Volgende stap naar deelname provincie in Windpark Fryslân

De provincie Friesland heeft in het Afsluitdijk Wadden Center in Kornwerderzand een investeringsovereenkomst gesloten met Windpark Fryslân. Beoogd wordt een investering van 100 miljoen euro door de provincie in het windpark.

De daadwerkelijke investering geschiedt op het moment dat de gehele financiering van het project met banken rond is en nadat een onafhankelijke deskundige heeft bevestigd dat aan alle voorwaarden van de provincie is voldaan.

Na realisatie van het windpark zullen de inwoners van de provincie en met name die van de kustgemeenten langs meerdere wegen meeprofiteren van het windpark. Het rendement wil de provincie inzetten voor duurzaamheidsmaatregelen in de hele provincie en voor ontwikkelingen langs de IJsselmeerkust. Zodra het windpark volledig operationeel is, krijgen inwoners de mogelijkheid om financieel te participeren in het windpark.

De beoogde deelname in Windpark Fryslân past in het streven van de provincie om te komen tot 16 procent duurzame-energieopwekking in Friesland in 2020. In het coalitieakkoord 2015-2019 is er al geld gereserveerd voor deze investering. Het in het windpark te investeren vermogen komt voort uit de eerdere verkoop door de provincie van haar aandelen van energiebedrijf NUON.

Projectdirecteur Anne de Groot: ‘Windpark Fryslân wordt een windpark “Fan Fryslân, foar Fryslân”. Het bouwconsortium zal waar mogelijk samenwerken met lokale Friese partners. De gemeente Súdwest Fryslân bereikte eerder ook al een akkoord met Windpark Fryslân over de inrichting van een Omgevingsfonds. Windpark Fryslân zal hierin gedurende 20 jaar jaarlijks ongeveer 720.000 euro storten ten behoeve van projecten in de kustgemeenten.’

Windpark Fryslân wordt gebouwd in het noordelijk deel van het IJsselmeer ten zuiden van de Afsluitdijk nabij Breezanddijk. Het windpark zal bestaan uit 89 turbines van 4,3 megawatt, die in een clustervorm worden geplaatst. In 2020 leveren de eerste turbines van het windpark naar verwachting al de eerste stroom en in 2021 zal het windpark volledig operationeel zijn. Met een vermogen van 382,7 megawatt levert Windpark Fryslân het grootste deel van de Friese doelstelling van 530,5 megawatt windenergie  in 2020.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!