Wind op Land-bijeenkomst: de businesscase van windenergie

Windopland.info, kennisplatform voor draagvlak en participatie bij Wind op Land, organiseert op 24 oktober in Utrecht een bijeenkomst met als thema de businesscase van windenergie. De speciale deelsessie is een onderdeel van de najaarsbijeenkomst van U-Thuis, een samenwerkingsverband van 16 gemeenten in regio Utrecht.

Windontwikkeling. Niet alleen de lasten, maar ook de lusten komen idealiter de gemeenschap ten goede. En dat kán ook volgens het kennisplatform. Zowel gemeenten als inwoners en lokale bedrijven kunnen veel meer (financieel) profiteren van windenergie dan tot nu toe gebeurt en/of bekend is bij betrokkenen.

Zo kunnen gemeenten als ze het volgens Windopland.info slim spelen hun voorinvestering (zoals een goed gevoerd proces met belanghebbenden, beleidsvorming en het laten uitvoeren van de nodige onderzoeken) – deels – terugverdienen middels de inkomsten uit leges en WOZ-belastingen van de gerealiseerde windturbines.

Bewoners en bedrijven die zich organiseren (bijvoorbeeld in een energiecoöperatie) kunnen ook op verschillende manieren meeverdienen aan windenergie. Indien zij er risicodragend ingaan (dus mee ontwikkelen) levert dit het meest op. (foto: Essent)

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!